Kluby
zdraví

Co jsou Kluby zdraví
Jedná se o pravidelná a dlouhodobá setkávání lidí zaměřená na:
- předávání informací z oblasti zdravého životního stylu
- motivování účastníků ke změně špatných návyků životního stylu jako příčinných faktorů mnohých civilizačních nemocí
- současné osvojování si zdravých návyků
Je kladen důraz na pojetí lidského zdraví v jeho
- komplexnosti (oblast tělesná, duševní, sociální, duchovní)
- a vyváženosti (harmonický podíl jednotlivých oblastí).


Kluby zdraví v Ústí nad Labem

měření tlaku zdarma měření tuku zdarma

Kluby zdravi_Usti1_2014_r1