Sobotní
bohoslužby

1. část dopolední bohoslužby
9:45 -10:45 hodin probíhá sobotní škola. Diskuze nad Božím slovem.
V tuto dobu také probíhá „Dětská sobotní školka“ rádi se přivítáme i vaše děti.

SOBOTNÍ ŠKOLA JE… dlouholetou celosvětovou aktivitou Církve adventistů s.d., která dává příležitost k tomu, aby milióny lidí všech věkových kategorií mohli v křesťanském společenství každé sobotní dopoledne být spolu a učit se o Ježíši Kristu, studovat Bibli, a lépe poznávat jeden druhého i svět, ve kterém žijí. V současnosti se odhaduje, že se každý týden do Sobotní školy zapojuje více než 14 miliónů lidí.
SOBOTNÍ ŠKOLA MÁ… čtyři základní cíle, na které se zaměřuje a ke kterým chce vést všechny účastníky:
- Studium Bible
- Budování přátelství a dobrých vztahů
- Sdílení křesťanské víry s okolím
- Podpora světové misijní práce

více informací ohledně „Sobotní školy“ naleznete zde - oficiální stránky.

_
2. část dopolední bohoslužby
11:15 začíná druhá část dopolední bohoslužby - kázání nebo-li poselství z Bible.